top of page

מעשיות משנים קדמוניות
רבי נחמן מברסלב

הספר נעשה במסגרת פרויקט הגמר למח' תקשורת חזותית בשנקר. ספר מאויר למעשיות רבי נחמן. במקור המעשיות סופרו לקהל הדתי המבוגר אבל כאן הוא מבקש לפנות לכל המגזרים והגילאים בזכות איור שהוא קצת לקוח מכל עולם ובעיקר מנסה להעביר את עולם החלום, הנסתר והגעגוע שבמעשיותיו. 

130 עמ', בשחור ולבן.

מעשיות משנים קדמוניות- ספר מאויר למעשיות רבי נחמן
bottom of page