top of page

Outline Festival and
Tel-Aviv Illustration Week

A few works from Jerusalem's Outline festival and Tel-Aviv's Illustration Week.
In the years 2020-2021, I took part in a few exhibitions, each of them is different and I'd like to share them with you.

לילה-לילה (פסטיבל אאוטליין ירושלים 2020)
התערוכת מחווה לשירי הילדים של לאה גולדברג. כל מאייר בחר שיר, אני בחרתי ב'מה עושות האיילות'. האיור מתחבר למילים ממימד ה'סוד'- מנסה לאפיין את המרחב של האיילות בלילות מתוך עולם היהדות עם -דגש מיסטי-יהודי.

תערוכת חדר המתנה

חדר המתנה (פסטיבל אאוטליין 2021)
באיור רציתי לתאר את התקופה של ההריון, במיוחד זה הראשון, שכרוך בהרבה המתנה וסבלנות. ההורים בתקופה הזאת מבלים הרבה בקופות חולים וחדרי המתנה למיניהם, מתכננים ביחד ומדמיינים את מה שעוד גנוז. באיור כל אחד במעגל שלו נמצא במעין המתנה וציפיה, כל אחד והסיבה שלו- שוהי קופת החולים, ההורים והעובר בעצמו.
 

bottom of page